Menu
Suomen Vedonlyöntilait

Suomen Vedonlyöntilait

Suomessa vedonlyöntiin liittyvät hyvät ja huonot puolet on tiedetty jo pitkään. Asiasta päättävät tahot haluavat minimoida siitä johtuvat huonot puolet samalla kun he maksimoivat hyvät puolet. Tästä syystä Suomen rahapelaamiseen kohdistuva toiminta tukee yleisen edun mukaista toimintaa. Toisin sanottuna, rahapeleistä saadut tuotot käytetään ainakin osittain hyväntekeväisyyden tukemiseen.

Vedonlyöntiin kohdistuva säätely on monen tahon yhteistyön tulosta, eikä siitä päätä pelkästään Suomen valtio. Ketkä toimivat säätäjinä ja miltä nämä lait näyttävät tänä päivänä? Asia selviää lukemalla lisää tästä artikkelista.

Lukuaika: 4 minuuttin.

Veikkauksen monopoliasema

Vedonlyöntitoimintaa harjoittaa Suomessa yksinoikeudella valtion määräysvallassa oleva Veikkaus Oy, joka on myös vastuussa Suomen lottotoiminnasta. Veikkaus on ollut monopoliasemassaan jo yli 70 vuotta.

Veikkaus ei kuitenkaan ollut yksin vastuussa kaikesta vedonlyönnistä. RAY oli vastuussa Suomen sisäisestä kolikkopelitoiminnasta, kun taas Fintoton vastuulla oli hevosurheiluun liittyvä vedonlyönti.

- Veikkaus Oy perustettiin vuonna 1940 Suomen valtion toimesta

- Raha-automaattiyhdisty (RAY) perustettiin vuonna 1938 ja sillä oli yksinoikeus raha-automaatti ja kasinopelitoimintaan

- Fintoto oli toiminnassa vuodesta 2001 lähtien. Suomen lisäksi Fintoton kautta suomalaiset pystyivät osallistumaan ulkomaiseen hevospeli vedonlyöntiin

Yhdessä nämä kolme yritystä toimivat yhteistyössä Suomen valtion kanssa, jakaen vallan rahapelaamisesta ja sen säätelystä monien vuosien ajan. Kaikki tämä kuitenkin muuttui, kun nämä rahapelijärjestöt sulautettiin yhdeksi yhtiöksi 1.1.2017.

Tänä päivänä Veikkaus on saavuttanut täydellisen monopoliaseman ja se on vastuussa kaikesta rahapelitoimintaan liittyvästä säätelystä yhdessä Suomen valtion kanssa.

Monopolista saadut hyödyt

Suomessa on huomattu Valtion monopolin olevan tehokkain tapa vähentää rahapeleistä johtuvia huonoja sosiaalisia ja terveysvaikutuksia. Samalla se on erinomainen keino estää väärinkäyttöä.

Vedonlyönnistä saatuja tuloja käytetään yleisen edun mukaisen toiminnan tukemiseen. Toiminnan kuten urheilun ja liikunnan, taiteiden ja tieteen, nuorisotyön, sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden rahoittamiseen ja edistämiseen.

Yhteensä vedonlyönnistä saadut tulot rikkovat vuosittain noin 1,1 miljardia euroa.

- Valtion monopoliaseman on huomattu vähentävän vedonlyönnistä johtuvia huonoja vaikutuksia

- Pelaamisesta kerättyjä tuloja käytetään yleisen toiminnan tukemiseen

- Tulot rahapeleistä ovat noin 1,1 miljardia euroa vuodessa

tuomari

Arpajaislaki säätelee vedonlyöntiä

Suomessa on ollut voimassa jo jonkun aikaa arpajaislaki, jonka tarkoituksena on varmistaa pelaajien oikeudellinen suoja, lieventää rahapelaamisesta aiheutuvia terveys- ja sosiaalisia vaikutuksia, estää väärinkäytöksiä ja vähentää rikollisuutta.

Sisäministeriö on vastuussa rahapeleihin koskevasta lainsäädännöstä. Valtionsäädännöllä asetetaan ja säännellään pelaajille maksettavia voittoja ja niiden pyöristämistä, peli- ja erikoispeliautomaattien määrää, kasinopelejä, erikoispelihuoneita sekä kasinoiden määrää, sijainteja ja aukioloaikoja.

Tämän lainsäädännön noudattamista valvoo Suomen poliisilaitos ja se on voimassa koko maassa.

Rahapelaaminen on tarkoitettu vain aikuisille

Suomessa alaikäiset eivät saa pelata rahapelejä. Vedonlyöntiin ei myöskään voi osallistua luotolla. Laki asettaa esteet alaikäisten pelaamisella, jotta lapset välttäisivät vedonlyönnin haitallisia vaikutuksia. Laissa lukee myös, että pelaajilla tulee olla mahdollisuus asettaa rajat omalle pelaamiselleen. Pelaajien lisäksi, Veikkauksella ja valtion viranomaisilla on oikeus asettaa rajoituksia pelaamiselle.

Mitä verkossa pelaamiseen tulee, pelaajien on todistettava henkilöllisyytensä ja heidän olinpaikkansa on oltava tiedossa. Tämä tehdään siinä toivossa, että sivustoilla pelaisi pelkästään aikuisia. Veikkauksen sivustoilla pelaajia vaaditaan rekisteröitymään heidän identiteettinsä varmistamiseksi.

Veikkauksen omien tilojen lisäksi pelaajien ikärajaa on noudatettava ja valvottava kaikissa paikoissa, joissa on kolikkopeliautomaatteja. Esimerkkejä tästä ovat kaupat, kioskit sekä tietyt ravintolat ja baarit.

Mikäli ikärajan valvomisessa huomataan laiminlyöntiä, se voi johtaa kaikkia osapuolia koskevaan rikosoikeudelliseen vastuuseen.

Rahapelimarkkinointiin kohdistuvat rajoitukset

Markkinointi on myös otettu huomioon rahapelilakeja tehtäessä.

Suomessa uhkapelejä ei saa markkinoida alaikäisille, eikä markkinointi saa antaa positiivista kuvaa raskaasta ja jatkuvasta rahapelaamisesta. Veikkauksella on oikeus markkinoida rahapelejä, kunhan se tekee sen vastuullisella tavalla. Veikkaus saa mainostaa vain rahapelejä, jotka ovat laillisia Suomessa.

Joidenkin pelien, kuten vedonlyönti (kasino) ja peliautomaattien markkinointi on kielletty muissa paikoissa, paitsi pelihalleissa, kasinoissa ja hevosradoilla. Syy tähän on se, että tämän tyyppisiin peleihin yhdistetään Suomessa selvä kielteisten vaikutusten riski.

Vaikka kyseinen rahapelien markkinointikielto onkin voimassa, joitakin tietoja tapahtuvasta vedonlyönnistä voi kuitenkin mainonnassa näyttää.

Nämä ovat rahapelimarkkinoinnissa sallittuja tietoja:

- Mistä vetoa lyödään

- Missä vedonlyönti tapahtuu

- Mitkä ovat pelin mahdolliset ehdot ja velvoitteet

- Kuinka paljon peliin osallistuminen maksaa

- Mikä on todennäköisyys voittaa pelistä

- Kuinka paljon pelistä voi voittaa

Rahapelitoiminta Ahvenanmaalla

Ahvenanmaalla rahapelitoimintaa valvoo PAF (Ålands Penningautomatförening), joka on valtion omistama rahapeliyhtiö. PAF on palkittu vastuullinen vedonlyöntitaho, joka tekee yhteistyötä Tukholman yliopiston kanssa pelaajien pelitottumusten selvittämiseksi.

PAF: n toimintaa voidaan verrata Veikkaukseen ja senkin tulee edistää yleistä hyvinvointia sen rahapelitoiminnallaan.

PAF on yksi vastuullisen pelaamisen maailmanlaajuisista johtajista. Vuonna 2018 Pafista tuli ensimmäinen kansainvälisillä markkinoilla toimiva peliyritys, joka asetti tappiorajan pelaajilleen. Tämän uuden rajan mukaan, jonka tarkoitus on hillitä ongelmapelaamista, pelaajat eivät voi menettää yli 30 000 euroa vuodessa pelaamalla rahapelejä.